Ministarstvo sigurnosti hitno traži spisak naručene opreme i lijekova

Ministarstvo sigurnosti BiH, u skladu s članom 10. i 14. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, nastavlja da radi u punom kapacitetu na objedinjavaju potreba i kapaciteta BiH.

Delegacija EU u BiH obratila se Ministarstvu sigurnosti BiH s urgencijom da im se dostavi lista medicinske opreme koja je naručena u EU, a koja je, zbog odluke Evropske komisije o ograničavanju izvoza medicinske opreme izvan EU, trenutno blokirana.

S obzirom na to da je Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje na upit entitetskim štabovima da dostave ove podatke dobilo samo jedan odgovor (od Opće bolnice ”Prim. dr. Abdulah Nakaš”), Ministarstvo sigurnosti BiH javno obavještava sve medicinske i druge institucije da svoje odgovore dostave Koordinacionom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje, koje djeluje unutar Ministarstva sigurnosti BiH, na email adresu: [email protected], tel: +387 33 492 778, fax: +387 33 555 715.

Komentari
Booking.com