BiH od Svjetske banke uzima kredit od 20 miliona dolara u borbi protiv koronavirusa

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke budu osigurana sredstva za finansiranje hitne podrške kao odgovor na koronavirus (Covid-19) u Bosni i Hercegovini, u iznosu do 20 miliona dolara. 

Konačna raspodjela ovih sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tokom pregovora.

Prihvaćena je informacija o ovom zajmu Svjetske banke, kao osnova za vođenje pregovora, i zadužena federalna ministarstva finansija i zdravstva da u tim za pregovore o zajmu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom, s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja.

Federalno ministarstvo finansija podnijet će Vladi Federacije BiH informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog sporazuma o zajmu između BiH i Svjetske banke. Ovo ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH s ciljem provođenja daljnje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

U informaciji o zajmu je navedeno da je Grupacija Svjetske banke izrazila spremnost stavljanja na raspolaganje paketa hitne podrške putem zajmova IBRD-a kao pomoći zemljama u njihovim naporima da preveniraju, otkrivaju i reagiraju na prijetnje koje je izazvao Covid-19.

Predložene oblasti finansiranja povezanih s Covidom-19 su medicinski materijal i oprema, kompleti za testiranje, bolnička oprema, pripravnost, gradnja kapaciteta i zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, obuka, uklanjanje medicinskog otpada, diskusije u zajednici i diseminacija informacija stanovništvu, hitna podrška u hrani, hitne isplate socijalnih primanja/podrške, isplate za prekovremeni rad i rizik za rad medicinskog osoblja koje radi u vanrednom stanju i provedba i monitoring projekta.

Cilj predložene hitne finansijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće Covid-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javnozdravstvene pripravnosti.

S obzirom na potrebnu hitnost u djelovanju u brojnim područjima da bi se predvidjeli utjecaji, ukazana je potreba i za dugoročnijim programom obzirom na sistemske slabosti osnovnih javno-zdravstvenih funkcija.

Komentari
Booking.com